Dienstverlening

Goede prestaties en financiële gezondheid is voor iedere organisatie een voorwaarde voor het behalen van lange termijn ambities, handhaven van continuïteit en nieuwe ambities.
Een financieel gezonde organisatie en goede prestaties vragen om een duidelijke Strategie, Inzicht in de prestaties, en een deugdelijke (accounting en) Control. Een constante focus op de uitvoering van het strategisch plan, terugkoppeling over de koers en de effectiviteit van acties, en het voorkomen van verrassingen door een robuust financieel-administratief fundament.

In hoeverre bent u en is uw organisatie nog in control? Hoe stuurt u en hoe helpt uw informatievoorziening daarbij? Hoe maakt u de juiste afwegingen en financieel optimale beslissingen in lijn met de afgesproken koers?

In dat geheel speelt een focus op Inzicht een uniek rol.
Met een focus op Inzicht wordt (accounting en) control aangezet tot best practice standaarden, worden eisen gesteld aan de control omgeving en een effectieve-efficiënte inrichting en processen aangemoedigd. In een dergelijke samenhang wordt  data omgezet in betekenisvolle informatie.
Een focus op Inzicht, geeft op diens beurt richting aan strategische besluitvorming en leiderschap en stuurt als bijna vanzelf aan tot de best haalbare resultaten. Des te beter de inzichten, des te beter de besluitvorming en des te hoger de prestaties.

Een andere succesfactor om met uw organisatie dat goede prestatieniveau en financiële gezondheid te bereiken én te houden, zijn normen en waarden. Veel organisaties hebben over gedragsnormen en -waarden nagedacht en daaraan invulling gegeven. Wij voegen daar drie Principes aan toe. Een voortdurende sturing op naleving van de volgende drie Principes maakt het verschil tussen middelmatigheid en goed:

  • Never assume
  • Quality drives efficiency (and performance)
  • Failing to plan is Planning to fail

Deze visie heeft zijn uitwerking niet gemist bij vele organisaties, groot en klein, profit en non profit. Wilt u weten hoe dit in uw voordeel kan werken?

PS. Kijk eens naar dit uniek Management Informatie concept om een indruk te krijgen wat onderdeel van uw business proces kan zijn.